عرق بدن

بوی بد پا

1. ترشی بادمجان بوی بد عرق بدن را از بین می‌برد در خوردن آن زیاده روی نشود.

2. برای رفع بوی بد عرق زیر بغل صبح ناشتا ترتیزک میل شود.

3. برای رفع بوی بد پا، پاها را شسته سپس در یک کیسه سوسن بگذارید تا صبح بماند.

4. برای رفع بوی بد عرق بدن با جوشانده سوسن (50 گرم در یک لیتر آب) بدن را شستشو دهید.

5. برای بدبویی عرق همراه غذا شوید میل شود.

6. خوردن بولاغ‌اوتی بدبویی عرق بدن را از بین می‌برد.

7. برای رفع بوی بد عرق بدن آب‌کنگر یا کنگرفرنگی را به بدن بمالید.

8. برای بوی بد عرق بدن با دمکرده مرزنجوش بدن را بشوئید.

عرق دست

1. کسانی که دستهایشان عرق می‌کند پوست سیاه بادمجان را جوشانده و روز دست‌ها را در آن بگذارند.

2. بادمجان را به ورقه‌های نازکی برش زده سپس نمک بپاشید آب سیاه و زردی از آن خارج می‌شود که باید به دست‌ها بمالید.

3. خوردن بامیه باعث ازدیاد عرق می‌شود.

/ 0 نظر / 81 بازدید