شب ادراری

. تخم شوید را بو داده به حدی که بریان شود (تفت داده) سپس با نبات کوبیده شبی یک قاشق چایخوری میل شود.

2. ساعت 5 عصر کمی گشنیز همراه شکر میل شود.

/ 0 نظر / 51 بازدید